Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn nội dung cần có trên lược đồ Việt Nam SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu những nội dung cần có trên lược đồ Việt Nam, phần Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ, Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới.

Hướng dẫn nội dung
 
a) Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo.

b) Điền vào lược đổ một số địa danh quan trọng.

doctailieu.com
Back to top