Viết cấu hình electron nguyên tử Na

Xuất bản: 09/01/2023 - Tác giả:

Viết cấu hình electron nguyên tử Na. Cho biết trong bảng tuần hoàn, Na nằm ở ô số 11, chu kì 3, nhóm IA... Câu hỏi 6 trang 35 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 trang 35 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 6: CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu hỏi

Viết cấu hình electron nguyên tử Na. Cho biết trong bảng tuần hoàn, Na nằm ở ô số 11, chu kì 3, nhóm IA. Nêu mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng và vị trí của Na trong bảng tuần hoàn.

Trả lời

- Cấu hình electron của Na (Z = 11): \(1s^22s^22p^63s^1\)

- Trong bảng tuần hoàn, Na nằm ở ô số 11, chu kì 3, nhóm IA.

⟹ Ta thấy:

+ Số hiệu nguyên tử = số electron = số thứ tự ô = 11

+ Số lớp electron = số thứ tự chu kì = 3

+ Số electron lớp ngoài cùng = số thứ tự nhóm = 1e

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 trang 35 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM