Tập làm văn lớp 5

Thư viện các bài tập làm văn lớp 5 hay nhất được biên soạn giống như một cuốn sách những bài văn hay lớp 3. Nội dung bao gồm đầy đủ các thể loại và đề bài theo đúng chương trình học của các em học sinh đã được học trên lớp.

 Với mỗi đề văn, sẽ có dàn ý chi tiết  cùng các bài làm mẫu để học sinh có thể hình dung được cách thức, các bước và hướng giải quyết vấn đề nêu ra trong đề bài. Từ đó, các em học sinh có thể dựa vào đó để viết thành một bài văn hoàn chỉnh.
 

Những bài văn hay lớp 5 tuyển chọn

Mục lục Những bài văn hay lớp 5 tuyển chọn