Vận dụng trang 79 Lịch Sử 11 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xuất bản: 04/01/2024 - Tác giả:

Vận dụng trang 79 Lịch Sử 11 Kết nối tri thức với cuộc sống: Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về các biện pháp để khai thác hiệu quả Biển Đông.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông - Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet, nếu đề xuất của em về các biện pháp để khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.

Trả lời:

Tham khảo:

- Một số biện pháp để khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông:

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế.

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

+ Kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển, đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

+ Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc: đấu tranh bảo vệ chủ quyền; khai thác hợp lí, bền vững và bảo vệ môi trường biển, đảo.

+ Chủ động tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong việc: quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

(*) Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo!

Hoặc tham khảo các nội dung sau:

Dưới đây là một số đề xuất của em về các biện pháp để khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông:

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Hệ thống pháp luật, chính sách về khai thác, sử dụng tài nguyên biển cần được hoàn thiện, theo hướng:

 • Quy định rõ ràng, cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
 • Tạo cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư khai thác tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

2. Đầu tư phát triển khoa học - công nghệ trong khai thác tài nguyên biển

Đầu tư phát triển khoa học - công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng để khai thác tài nguyên biển hiệu quả, bền vững. Các công nghệ tiên tiến cần được ứng dụng vào khai thác dầu khí, hải sản, năng lượng tái tạo,... nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế.

3. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường biển

Cộng đồng cần được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển. Tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường biển cần được thực hiện thường xuyên, rộng rãi, với nhiều hình thức đa dạng.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế

Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Hợp tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, các nguồn lực tài chính và kinh nghiệm của các quốc gia khác.

Dưới đây là một số biện pháp cụ thể cho từng lĩnh vực khai thác tài nguyên biển:

Lĩnh vực khai thác dầu khí

 • Tăng cường nghiên cứu, thăm dò để tìm kiếm các mỏ dầu khí mới.
 • Áp dụng các công nghệ khai thác hiện đại, giảm thiểu tác động đến môi trường biển.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

Lĩnh vực khai thác hải sản

 • Quy hoạch, quản lý khai thác hải sản hợp lý, tránh khai thác quá mức.
 • Áp dụng các công nghệ hiện đại trong khai thác, chế biến hải sản.
 • Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Lĩnh vực khai thác khoáng sản

 • Quy hoạch, quản lý khai thác khoáng sản hợp lý, tránh khai thác quá mức.
 • Áp dụng các công nghệ hiện đại trong khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Tăng cường bảo vệ môi trường biển trong quá trình khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực du lịch biển

 • Phát triển du lịch biển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường biển.
 • Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch biển, đáp ứng nhu cầu của du khách.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển.

Việc khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện được nhiệm vụ này, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi:  Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet, nếu đề xuất của em về các biện pháp để khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM