Soạn Sử 11

Soạn sử 11 của ĐọcTàiLiệu là một thư viện gồm loạt bài giải bài tập trong sách giáo khoa nhằm hồ trợ các em học sinh tham khảo khi soạn bài lịch sử lớp 11

Nội dung các bài soạn bám sát theo chương trình học hiện tại gồm

  • Hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi, giải đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa của 3 bộ sách giáo khoa: Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống.
  • Trình bày kiến thức dưới dạng bảng biểu, sơ đồ tư duy…

Đọc Tài Liệu mong rằng nội dung các bài soạn sẽ giúp các em tự học và nắm vững kiến thứ Lịch sử lớp 11 sách mới..

Soạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức

Chủ đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản chủ đề 1

Soạn Sử 11 Bài 1 KNTT: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

Soạn Sử 11 Bài 2 KNTT: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

Sử 11 Bài 3 KNTT: Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết

Sử 11 Bài 4 KNTT: Sự phát triển của CNXH từ sau CTTG thứ hai

Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc Đông Nam Á

Sử 11 Bài 5 KNTT: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân

Soạn Sử 11 Bài 6 KNTT: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam

Chủ Đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam

Bài 9: Cuộc cách mạng của Hồ Quý Ly và Triều Hồ (đầu thế kỉ XV)

Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

Chủ đề 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông

Bài 13: Việt Nam và Biển Đông

Soạn Sử 11 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Soạn Sử 11 Bài 1 CTST: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

Soạn Sử 11 Bài 2 CTST: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Chương 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

Soạn Sử 11 Bài 3 CTST: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời

Soạn Sử 11 Bài 4 CTST: Chủ nghĩa xã hội từ 1991 đến nay

Chương 3: Quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á

Sử 11 Bài 5 CTST: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân

Soạn Sử 11 Bài 6 CTST: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

Chương 4: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945)

Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)

Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN - đến cuối thế kỉ XIX)

Chương 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ

Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

Chương 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông

Bài 13: Việt Nam và Biển Đông

Soạn Sử 11 Cánh diều

Chi tiết hướng dẫn Soạn Lịch sử 11 sách Cánh diều:

Chủ đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Soạn Sử 11 Bài 1 Cánh diều: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

Soạn Sử 11 Bài 2 Cánh diều: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

Sử 11 Bài 3 Cánh diều: Sự hình thành Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết

Soạn Sử 11 Bài 4 Cánh diều: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á

Sử 11 Bài 5 Cánh diều: Quá trình xâm lược và cai trị ... ở Đông Nam Á

Soạn Sử 11 Bài 6 Cánh diều: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở ĐNÁ

Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)

Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách lơn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV)

Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

Chủ đề 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông

Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của biển Đông

Bài 13: Việt Nam và biển Đông

Lịch sử lớp 11 là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu biết về những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, những thành tựu văn hóa, khoa học, kỹ thuật của nhân loại trong giai đoạn từ thế kỷ XVI đến nay. Để học tốt môn học này, ngoài việc chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập trên lớp, học sinh cần phải có một tài liệu tham khảo chất lượng, giúp giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong quá trình học tập.

Tài liệu Soạn sử 11 của ĐọcTàiLiệu ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó của học sinh. Tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Tài liệu bao gồm các phần sau:

Giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 của 3 bộ sách giáo khoa: Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống.

  • Kiến thức trọng tâm của từng bài học.
  • Giải bài tập sách giáo khoa được trình bày chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học, giải quyết tốt các bài tập trong sách giáo khoa.

Chúc các bạn học tập tốt!