Uy-lít-xơ trở về

Uy-lít-xơ trở về
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Hô-me-rơ
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm ra đời trong giai đoạn chiến tranh vừa kết thúc, người Hi Lạp bắt đầu bước vào công cuộc xây dựng hòa bình, khát khao mở rộng địa bàn cư trú ra biển. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn Hi Lạp chuyển từ chế độ công xã thị tộc sang chiếm hữu nô lệ, gia đình hình thành.

Tóm tắt tác phẩm Uy-lít-xơ trở về