Unit 5 Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản: 13/10/2020 - Tác giả:

Unit 5 Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 5.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Getting Started trang 57 unit 5 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 5 Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 ex1

Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:

(Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác? Xem xét các câu hỏi sau:)

Gợi ý:

1. What is it used for? (Nó được dùng để làm gì?)

=> It enables users to speak and understand foreign languages instantly.  (Nó cho phép người dùng có thể nói và hiểu ngôn ngữ nước ngoài ngay tức thì.)

2. Who can use it? (Ai có thể dùng nó?)

=> Anyone can use it.  (Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó.)

3. Where may it be used? (Nó có thể được dùng ở đâu?)

=> It may be used anywhere.  (Nó có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi đâu.)

4. Is it expensive? (Nó có đắt không?)

=> No, it isn't.  (Không, nó không đắt.)

5. Is it easy to use? (Nó có dễ sử dụng không?)

=> Yes, it is.  (Có, nó dễ sử dụng.)

Unit 5 Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 ex2

Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group? (Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

Gợi ý

I'm going to talk about my imaginary invention called Translation Gummy.  In real life, we often find it difficult to communicate with foreigners well.  This invention is a good solution, and it is also easy to use.  One only needs to eat it and he/she will be able to speak and understand any foreign language instantly.  This edible gadget can also be used to communicate with animals as well.  It is small and portable so everyone can put it in their pocket or bag and use it anywhere.  Surprisingly, it is not expensive, so everyone can afford it.

Tạm dịch:

Tớ sẽ nói về phát minh trong tưởng tượng của tớ có tên gọi Kẹo dẻo chuyển ngữ. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy khó có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài. Phát minh này là 1 giải pháp tốt, và nó cũng dễ sử dụng nữa. Một người chỉ cần ăn nó và họ sẽ có thể nói và hiểu bất kì ngôn ngữ nước ngoài nào ngay tức thì. Thiết bị có thể ăn được này cũng có thể được sử dụng để giao tiếp với động vật. Nó nhỏ gọn và dễ mang theo nên mọi người có thể để nó ở trong tú

Unit 5 Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 ex3

Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi 'Phát minh tuyệt vời của năm' được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM