Unit 2 lớp 10 Pronunciation trang 17 SGK Tiếng Anh 10

Xuất bản ngày 18/09/2020 - Tác giả:

Unit 2 lớp 10 Pronunciation trang 17 SGK Tiếng Anh 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 2.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Language: Pronunciation unit 2 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Pronunciation Ex1

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại)

Bài nghe:


1. presentation, print, press, proud, preview

(thuyết trình, in, ấn, tự hào, xem trước)

2. play, please, place, plum, plough

(chơi, xin vui lòng, địa điểm, mận, cày)

3. group, gradual, ground, grey, grand

(nhóm, dần dần, đất, xám, lớn)

4. glad, glance, glue, glow, glass

(vui vẻ, liếc qua, keo, ánh sáng, kính

Unit 2 lớp 10 Pronunciation Ex2

Read these sentences aloud.(Đọc thành tiếng những câu sau.)

1. The press came to the presentation with a view to collecting information.

2. The play normally takes place in the school playground.

3. The group gradually increased as more people joined in.

4. I am glad that you have glanced through the glass to see the glow.

Dịch:

1. Báo chí đến xem buổi trình diễn để thu thập thông tin.

2. Thông thường vở kịch diễn ra ở sân trường.

3. Nhóm ngày càng tăng dần số người tham gia.

4. Tôi rất vui khi mà bạn liếc qua kính để nhìn ánh sáng rực rỡ.

Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Grammar

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM