Unit 2 lớp 10 Looking Back (trang 24 - 25 SGK Tiếng Anh 10)

Xuất bản: 17/09/2020 - Tác giả:

Unit 2 lớp 10 Looking Back (trang 24 - 25 SGK Tiếng Anh 10) với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 2.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Looking Back Pronunciation

Listen and repeat the following sentences.(Lắng nghe và lặp lại những câu sau.)

Bài nghe:


1. The prince plays a prime role in producing the special food.

2. Alice glances through the window and prays for magic.

3. The Grimm brothers' fairy tales have their grounding in the fairy world.

4. The growth of the grass in the ground is carefully monitored.

Dịch:

1. Hoàng tử đóng một vai chính trong việc làm những thức ăn đặc biệt.

2. Alice liếc qua cửa sổ và cầu nguyện ma thuật.

3. Những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm tạo nền tảng của họ trong thế giới cổ tích.

4. Sự phát triển của cỏ trong lòng đất được theo dõi cẩn thận.

Unit 2 lớp 10 Looking Back Vocabulary

Complete the following sentences with a word or phrase about the body.(Hoàn thành những câu sau với một từ hoặc cụm từ về cơ thể.)

1. The part that leads the controlling of the body is the brain.

(Bộ phận dẫn dắt việc điều khiển cơ thể là não.)

2. Blood is pumped through the lung/heart to bring oxygen to all parts of the body.

(Máu được bơm qua phổi / tim để mang oxy tới tất cả các bộ phận của cơ thể.)

3. Food is broken down and converted into energy in the digestive system.

(Thức ăn bị phá vỡ và chuyển hóa thành năng lượng trong hệ thống tiêu hóa.)

4. The bones inthe skeletal system help support our body and protect the organs.

(Xương trong hệ thống xương giúp nâng đỡ cơ thể chúng ta và bảo vệ các cơ quan.)

5. The system that takes in oxygen and releases carbon dioxide is called  respiratory (system).

(Hệ thống có trong oxy và giải phóng carbon dioxide được gọi là hệ hô hấp.)

6. The place that food is first stored in the body is the stomach.

(Nơi mà thức ăn được lưu trữ lần đầu tiên trong cơ thể là dạ dày.)

7. The system which works as the control panel of the body is the nervous system.

(Hệ thống hoạt động như bảng điều khiển của cơ thể là hệ thống thần kinh.)

Unit 2 lớp 10 Looking Back Grammar

Underline the word in italics that best completes the sentence.(Gạch chân dưới từ in nghiêng phù hợp nhất để hoàn thành câu.)

1. I will become an engineer one day if I can.

(Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một kỹ sư.)

2. Foods are broken down and converted into energy in the digestive system.

(Thức ăn bị phá vỡ và chuyển hóa thành năng lượng trong hệ thống tiêu hóa.)

3. Jane is going to the dentist's tomorrow as planned.

(Jane sẽ đến nha sĩ vào ngày mai theo kế hoạch.)

4. The acupoints are stimulated to enhance the healing capability of the body itself.

(Châm cứu để kích thích để tăng cường khả năng chữa bệnh của cơ thể.)

5. Besides acupuncture, acupressure is used to help treat ailments without any medicine.

(Bên cạnh châm cứu, bấm huyệt được sử dụng để giúp điều trị bệnh không dùng thuốc.)

6. Although I have taken some aspirin, the headache won't go away.

(Mặc dù tôi đã dùng một ít thuốc kháng viêm, nhưng cơn đau đầu sẽ không biến mất.)

7. All the body organs are supported by the bones in the skeletal system.

(Tất cả các cơ quan đều được xương hỗ trợ trong hệ thống xương.)

8. Look at the dark clouds. I’m sure it is going to rain soon.

(Nhìn đám mây đen. Tôi chắc chắn rằng trời sắp mưa sớm.)

Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Project

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM