Măng mọc thẳng - Tuần 4

Tập đọc: Một người chính trực

Tập đọc: Một người chính trực

Soạn bài Một người chính trực lớp 4 trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu chia sẻ dưới đây từ cách đọc bài, nội dung, ý nghĩa của truyện và gợi ý trả lời câu hỏi trang 37 SGK.

Chính tả: Truyện cổ nước mình

Chính tả: Truyện cổ nước mình

Soạn bài Chính tả: Truyện cổ nước mình trang 37 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu chia sẻ các nội dung chính tả chính: phân biệt r/d/gi, ân/âng cùng hướng dẫn làm các bài tập SGK thật đơn giản

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Từ ghép và từ láy trang 38 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Tổng hợp đầy đủ các kiến thức cần ghi nhớ và hướng dẫn thực hành, vận dụng để làm bài tập.

Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính

Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính

Soạn bài Kể chuyện lớp 4 Một nhà thơ chân chính - Truyện dân gian Nga trang 40 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, tuần 4 được Đọc tài liệu chia sẻ đầy đủ các nội dung câu chuyện giàu ý nghĩa.

Tập đọc: Tre Việt Nam - Nguyễn Duy

Tập đọc: Tre Việt Nam - Nguyễn Duy

Soạn bài Tập đọc: Tre Việt Nam lớp 4 trang 42 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 tuần 4 được Đọc tài liệu hướng dẫn chi tiết từ cách đọc bài, chia đoạn bài thơ, nội dung bài thơ và gợi ý trả lời các câu hỏi luyện tập.

Tập làm văn: Cốt truyện

Tập làm văn: Cốt truyện

Soạn bài Tập làm văn lớp 4: Cốt truyện trang 42 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn đầy đủ nội dung lý thuyết về Cốt truyện các em cần ghi nhớ cùng bài luyện tập có đáp án

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy trang 43,44 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu tổng hợp, nhắc lại lý thuyết và phần làm bài tập từ ghép và từ láy lớp 4 có đáp án tham khảo

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Soạn bài Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng cốt truyện trang 45 SGK Tiếng Việt 4 được chia sẻ các hướng dẫn chi tiết để làm bài văn: Tưởng tượng và kể lại câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ, người con (bằng tuổi em) và 1 bà tiên.