Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động?

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Công cụ lao động đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động?

Theo SGK GDCD trang 11 thì tư liệu lao động chia làm 3 loại: Công cụ lao động hay công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa của sản xuất, kết cấu hạ tầng của sản xuất. Cho nên người lao động không thuộc tư liệu lao động. Vậy đáp án đúng là người lao động.

Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là

Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là công cụ sản xuất.

Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

Theo SGK GDCD trang 8 thì tư liệu sản xuất là sự kết hợp giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án đúng là tư liệu sản xuất.

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc?

Máy may là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động của người nông dân?

Máy cày là tư liệu lao động của người nông dân

Trong trường hợp nào dưới đây, chiếc ô tô sẽ là tư liệu lao động?

Trong trường hợp vận chuyển hàng hóa, chiếc ô tô sẽ là tư liệu lao động.
Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người.

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

Tư liệu lao động là Máy cày trong số các dữ liệu đã nêu.
Giải thích
Theo SGK Giáo dục công dân 11 trang 7:
Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là công cụ lao động.

Yếu tố nào sau đây không phải là tư liệu lao động trong ngành xây dựng?

Năng lực quản lí sản xuất không phải là tư liệu lao động trong ngành xây dựng.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X