When you are in Singapore, you can go about (1) _________ taxi, by bus, or by

23/11/2020 16,778

Câu Hỏi:
When you are in Singapore, you can go about (1) _________ taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) _________ it is fast, easy and cheap. There are (3) _________ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) _________ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _________ taxis or buses. If you do not know Singapore very (6) _________, it is difficult (7) _________ the bus you want. You can (8) _________ a taxi, but it is (9) _________ expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and (10) _________ you how to get to them, so that it is easy to find you away.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Khi bạn ở Singapore, bạn có thể đi lại bằng taxi, bằng xe buýt hoặc bằng tàu điện ngầm.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Bản thân tôi thích tàu ngầm bởi vì nó nhanh, tiện và rẻ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

many (nhiều) + danh từ đếm được số nhiều
a lot (adv): nhiều
a lot of (nhiều) + N số nhiều/ N không đếm được
few (rất ít) + danh từ đếm được số nhiều
Dịch nghĩa: Có rất nhiều xe buýt và taxi ở Singapore.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Trong vế có động từ chính là "drive" => cần trạng từ bổ nghĩa
Dịch nghĩa: Người ta không thể lái nhanh trên đường và không có nhiều điểm dừng, đặc biệt là vào sáng thứ Hai
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Ta thấy so sánh hơn "quicker" => cần "than"
Dịch nghĩa: Do đó, tàu điện ngầm thường nhanh hơn taxi hoặc xe buýt.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Trong vế có động từ chính "know" => cần trạng từ để bổ nghĩa
Dịch nghĩa: Nếu bạn không hiểu rõ Singapore lắm ....
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Sau tính từ, động từ thêm "to" (trừ "busy" vì busy + V-ing)
Dịch nghĩa: ...
...rất khó để tìm được chuyến buýt bạn muốn
.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Bạn có thể bắt một chiếc taxi ....
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta thấy "than" => vế này có cấu trúc so sánh hơn
Ta thấy tính từ dài "expensive" => chọn "more"
Dịch nghĩa: .... nhưng nó đắt hơn so với tàu điện ngầm hoặc xe buýt.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Ở bến tàu điện ngầm, bạn tìm thấy những bản đồ tốt cho bạn biết tên của các trạm và chỉ cho bạn cách đến đó, để bạn dễ dàng biết mình đang ở đâu
.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

to be/get used to + V-ing: quen với việc gì
used to + V: đã từng làm gì (thói quen trong quá khứ)
Dịch nghĩa: Tôi quen sống ở Jakarta. Tôi đã sống ở đây cả đời rồi.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Jane đã từng làm việc cho 1 công ty điện thoại, nhưng bây giờ cô ấy có 1 công việc ở bưu điện.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Công việc này chẳng đáng để tôi bận tâm. Tôi quen với việc làm việc chăm chỉ. Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời rồi.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: Dick đã từng có ria mép, nhưng anh không còn nữa. Anh cạo nó đi vì vợ anh không thích nó.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ bất cứ ai 40 tuổi đều già
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /æ/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /i/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /æ/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ai/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /i/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /i:/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /ɑː/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

traffic (n): giao thông
pavement (n): vỉa hè
station (n): ga tàu
=> bus station: điểm xe buýt, gas station: trạm xăng
Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ei/. Đáp án A phát âm là /æ/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /e/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ei/.

Đáp án D phát âm là /i/hoặc /ə/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

mistake (n): lỗi, (v): nhầm lẫn
triangle (n): hình tam giác
Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ai/. Đáp án B phát âm là /i/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɪə/

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X