và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng khó

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

" và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn giữa dân tộc ngày càng gay gắt." Đó là tình hình Việt Nam vào thời gian nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Chọn đáp án: D. Cuối thế kỉ XIX

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X