Cuộc nổi dậy của Cai tổng Vàng - Nguyễn Thịnh diễn ra ở đâu ?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cuộc nổi dậy của Cai tổng Vàng - Nguyễn Thịnh diễn ra ở đâu ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X