Tuyến nào dưới đây không thuộc tuyến nội tiết?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tuyến nào dưới đây không thuộc tuyến nội tiết?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tuyến mồ hôi không thuộc tuyến nội tiết.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác.

Trong cơ thể người, tuyến yên đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác.

Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm của hoocmon động vật?

(1) Những chất hóa học do tuyến nội tiết tiết ra ngấm vào máu.
(2) Được sản xuất ở một nơi và gây ra tác dụng sinh lí ở một nơi khác.
(3) Mỗi loại hoocmon thường tác động lên một cơ quan đích nhất định.

Có 3 đặc điểm là đặc điểm của hoocmon động vật đó là:
1. Những chất hóa học do tuyến nội tiết tiết ra ngấm vào máu.
2. Được sản xuất ở một nơi và gây ra tác dụng sinh lí ở một nơi khác.
3. Mỗi loại hoocmon thường tác động lên một cơ quan đích nhất định.

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người

Tuyến giáp có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người.

Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì

Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là hoocmôn.

Tiroxin do tuyến nội tiết nào tiết ra?

Tiroxin do tuyến giáp tiết ra.

Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là gì?

Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là buồng trứng, tinh hoàn, tuyến giáp, tuyến trên thận.

Tuyến nội tiết nào dưới đây nằm ở vùng đầu?

Tuyến nội tiết nằm ở vùng đầu là tuyến tùng.

Bổ sung kiến thức:
Tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ trong thần kinh động vật có xương sống. Nó tạo ra melatonin dẫn xuất từ melatonin, một hoóc-môn tác động lên nhịp thức/ngủ và các chức năng theo mùa. Hình dạng của nó giống như một quả tùng nhỏ (nên có tên đó) và nằm gần trung tâm của não, giữa hai bán cầu, chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. Tuyến tùng nằm ở giữa não, ở giữa hai bán cầu, có hình hạt đậu.

Điều nào dưới đây đúng với cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược?

Điều sau đây đúng với cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược: Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến yên tiết ra.

Cooctizôn do tuyến nội tiết nào tiết ra?

Cooctizôn do tuyến nội tiết trên thận tiết ra.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X