Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dịch ruột được tiết ra khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột.

Nhằm mục đích để làm loãng thức ăn và trong dịch ruột chứa các enzyme xúc tác phản ứng phân cắt các loại phân tử của thức ăn.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm bên trong ống tiêu hoá ?

Tuyến tuỵ không nằm bên trong ống tiêu hoá.
Tuyến tụy nằm trong Hệ thống tiêu hóa nhưng không nằm trong ống tiêu hóa.

Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào

Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

Đáp án A
Tuyến vị nằm ở dạ dày

Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về ruột non.

Ống tiêu hoá của thằn lằn bao gồm:

miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X