Trong khi đang chơi bóng rổ tại sân thể thao, Cháu Đ là học sinh lớp 8 quận X đã

Xuất bản: 19/04/2024 - Cập nhật: 19/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong khi đang chơi bóng rổ tại sân thể thao, Cháu Đ là học sinh lớp 8 quận X đã có xích mích với cháu K là học sinh lớp 6. Sau đó cháu X đã gọi anh trai 16 tuổi và bố đến, K và anh trai đánh Đ bất tỉnh, cháu Đ đã bị trấn thương sọ não nặng. Gia đình cháu Đ cần sử dụng quyền nào sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong trường hợp trên, Gia đình cháu Đ cần sử dụng quyền tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X