Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp để

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi bị hành vi trái pháp luật xâm hại là một nội dung thuộc:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi bị hành vi trái pháp luật xâm hại là một nội dung thuộc khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X