Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa: ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tin 9 bài 6 : Tin học và xã hội

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:

TRẢ LỜI

Xã hội hóa là các hoạt động được điều hành bằng các mạng máy tính kết nối với hệ thông tin lớn, liên kết các lãnh thổ, quốc gia với nhau, các giao dịch không phải mặt đối mặt, lao động chân tay dần thay bởi máy tính. Ví dụ như bán hàng qua mạng, học trực tuyến, xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng…

Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa

Vậy 3 đáp án đưa ra là bán hàng qua mạng, học trực tuyến, xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng đều đúng => ta chọn đáp án D.

Câu hỏi liên quan
Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành

B. Chơi game trong giờ thực hành

C. Cả hai câu trên đều đúng

D. Câu A đúng, B sai

 Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

A. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu

B. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế

C. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu

D. Cả 3 đáp án trên

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

A. Xã hội tin học hóa

B. Mạng máy tính

C. Nền kinh tế tri thức

D. Internet

Hệ điều hành là

A. Phần mềm tiện ích

B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm công cụ

Lợi ích của tin học là:

A. Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

B. Sự phát triển của các mạng máy tính, đặc biệt là Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến

C. Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí

D. Cả A, B và C

đề trắc nghiệm tin học 9 mới nhất

X