Mỗi Workbook ta có thể chèn thêm để có tối đa bao nhiêu Sheet:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mỗi Workbook ta có thể chèn thêm để có tối đa bao nhiêu Sheet:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X