Lãnh đạo tỉnh H hướng dẫn công dân tiếp cận với những nội dung mà chính quyèn

Xuất bản: 11/04/2024 - Cập nhật: 11/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Lãnh đạo tỉnh H hướng dẫn công dân tiếp cận với những nội dung mà chính quyèn cấp xã phải công khai theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở . Lãnh đạo tỉnh H tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lãnh đạo tỉnh H tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung được cung cấp thông tin.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X