Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn: thời điểm xuất hiện, âm thanh đi kèm, tốc độ xuất hiện.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

1. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File

3. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

4. Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

Các thao tác sau để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

+ Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

+ Chọn lệnh Insert → Picture → From File

+ Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

+ Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Nội dung trên trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, biểu đồ minh họa, các tệp âm thanh, đoạn phim … Chúng ta gọi các nội dung này là các đối tượng.

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh:

khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh Edit → Delete Slide hoặc chọn trang chiếu đó và nhấn phím Delete.

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện chọn trang chiếu trong ngăn bên trái, sau đó vào bảng chọn Format\Background (màu nền) chọn màu thích hợp và nháy nút Apply trên hộp thoại.

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng trực quan hơn và dễ gây ấn tượng hơn, sinh động và hấp dẫn hơn.

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh Format → Slide Layout.

Giải thích:
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu đang được hiển thị chỉ cần nháy chuột vào mẫu thích hợp trong ngăn bên: Format → Slide Layout.

Mỗi trang chiếu thường có:

Mỗi trang chiếu thường có tiêu đề trang (thường có nội dung là văn bản) và nội dung trang chiếu dưới dạng liệt kê.Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là để nhập văn bản. Khung văn bản có thể tùy chỉnh theo yêu cầu người dùng hoặc chọn các định dạng có sẵn.

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu ta có thể tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.

Chèn file âm thanh trên 1 trang trình chiếu

Để tạo bài trình chiếu cần

Để tạo bài trình chiếu cần chuẩn bị nội dung trình chiếu, chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu, nhập và định dạng nội dung văn bản, thêm hình ảnh và các hiệu ứng động.

đề trắc nghiệm tin học 9 mới nhất

X