Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích như có thể dùng chung các thiết bị phần cứng, có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu, có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử hoặc phần mềm trò chuyện trực tuyến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa là chia sẻ tài nguyên

Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

Mạng máy tính gồm các thành phần cơ bản: thiết bị kết nối mạng (vỉ mạng, hub, bộ chuyển mạch, modem, bộ định tuyến…), môi trường truyền dẫn (dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh…), thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in…) và giao thức truyền thông (quy tắc quy định cách...

Mạng máy tính được phân ra làm mấy loại?

Tùy theo cách kết nối và phạm vi mạng mà người ta phân loại mạng máy tính thành mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng.

CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về …I… ) được dùng chung và phân tán về mặt …II… trên một mạng máy tính. Hãy chọn từ thích hợp điền vào hai chỗ trống.

CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về mặt logic ) được dùng chung và phân tán về mặt vật lí trên một mạng máy tính.

Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

  • Các loại cáp như: UTP, STP, cáp điện thoại,...
  • Cáp quang, sóng điện từ,...

Mạng máy tính là:

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?

Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm 3 loại: cáp mạng cat5, cat5e và cat6

Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo bạn thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?

Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, máy in có thể được chia sẻ để sử dụng chung

Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa là mạng cục bộ.

Giải thích:

Mạng LAN viết tắt Local Area Network hay còn được gọi là mạng cục bộ được dùng trong khu vực giới hạn nhất định, tốc độ truyền tải cao.

đề trắc nghiệm tin học 9 mới nhất

X