Hạt sắc tố da có trong cấu trúc nào của da?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Hạt sắc tố da có trong cấu trúc nào của da?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong cấu tạo của da người, thành phần nào chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau ?

Trong cấu tạo của da người, tầng sừng chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau.

Lớp nào nằm ngoài cùng, tiếp xúc với môi trường trong cấu trúc của da?

Lớp biểu bì là lớp ngoài cùng, tiếp xúc với môi trường trong cấu trúc của da.

Đặc điểm nào không có ở tầng sừng của da?

Giải thích: Tầng sừng của da là các tế bào chết hóa sừng, xếp sít nhau, dễ bong.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X