Do cần gỗ để dựng lán trông trang trại cà phê nên anh M và anh H đã vào rừng

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Do cần gỗ để dựng lán trông trang trại cà phê nên anh M và anh H đã vào rừng phòng hộ chặt 5 cây gỗ thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Anh M và anh H đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Anh M và anh H đã vi phạm pháp luật hình sự.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X