Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện tự chủ?

Xuất bản: 18/08/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện tự chủ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm bài 2: Tự chủ

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện tự chủ?

TRẢ LỜI

Câu ca dao tục ngữ thể hiện tự chủ là:

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài 2: Tự chủ
Câu hỏi liên quan
Câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm nói lên điều gì?

Câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" nói lên rằng dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.

Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện Chí công vô tư?

Câu ca dao tục ngữ thể hiện Chí công vô tư: Tha kẻ gian, oan người ngay

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là:

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là Kiến tha lâu ngày đầy tổ, Tích tiểu thành đại và Chịu khó mới có mà ăn.

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là cả 3 đáp án trên.

Câu ca dao tục ngữ nào nói lên phẩm chất đạo đức siêng năng kiên trì

Câu ca dao tục ngữ nói lên phẩm chất đạo đức siêng năng kiên trì là: Thua keo này bày keo khác.

Câu ca dao tục ngữ "Kính trên nhường dưới" nói lên phẩm chất đạo đức gì?

Câu ca dao tục ngữ "Kính trên nhường dưới" nói lên phẩm chất đạo đức đó là lễ độ.

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là: Cả 3 đáp án trên.

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X