Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là: Cả 3 đáp án trên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện tự chủ?

Câu ca dao tục ngữ thể hiện tự chủ là:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Trái với siêng năng, kiên trì là:

Trái với siêng năng là lười biếng, chóng chán; trái với kiên trì là cẩu thả, hời hợt.

Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta

Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Trái với siêng năng, kiên trì là

Trái với siêng năng, kiên trì là

Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì?

Biểu hiện thể hiện tính siêng năng, kiên trì là: Sáng nào Hương cũng dậy sớm quét nhà.

Việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì là:

Việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì là: Sáng nào em cũng dậy sớm quét nhà

Việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì là

Việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì là: Sáng nào em cũng dậy sớm quét nhà.

đề trắc nghiệm gdcd 6 mới nhất

X