Trắc nghiệm Sinh 8 bài 58 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 58 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 58 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của hoocmon nào?
Câu 2. Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn và trứng có chức năng gì?
Câu 3. Tinh hoàn tiết ra hoocmon sinh dục nam nào?
Câu 4. Tế bào nào trong tinh hoàn tiết hoocmon sinh dục nam?
Câu 5. Testosteron có tác dụng gây những biến đổi cơ thể dậy thì như thế nào đối với nam?
Câu 6. Trứng bắt đầu hoạt động ở các bạn gái vào thời điểm nào?
Câu 7. Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong cái gì?
Câu 8. Thể vàng tiết ra hoocmôn sinh dục nữ là hoocmôn nào?
Câu 9. Điều nào dưới đây là không đúng?
Câu 10. Ostrogen có tác dụng gây nên biến đổi dạy thì gì ở nữ?
Câu 11. Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới
Câu 12. Ở nam giới, testôstêrôn do loại tế bào nào tiết ra ?
Câu 13. Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới
Câu 14. Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam
Câu 15. Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 58: Tuyến sinh dục

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9D
Câu 2DCâu 10C
Câu 3DCâu 11B
Câu 4ACâu 12D
Câu 5DCâu 13C
Câu 6BCâu 14B
Câu 7CCâu 15A
Câu 8C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X