Trắc nghiệm Sinh 8 bài 53 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 53 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 53 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hóa chính là
Câu 2. Điều nào dưới đây là không đúng?
Câu 3. Tiếng nói và chữ viết là
Câu 4. Cùng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2 là
Câu 5. Ví dụ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tin hiệu thứ 2?
Câu 6. Nhờ có tiếng nói và chữ viết mà con người có thể
Câu 7. Phương án nào dưới đây không thuộc vai trò của chữ viết và tiếng nói?
Câu 8. Tiếng nói và chữ viết là cơ sở cho
Câu 9. Điền từ còn thiếu: "Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình ... quan hệ mật thiết với nhau."
Câu 10. Đâu là ví dụ chứng minh phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ khi còn nhỏ?
Câu 11. Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của
Câu 12. Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao gồm những yếu tố nào
Câu 13. Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai
Câu 14. Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai
Câu 15. Tiếng nói và chữ viết là cơ sở của

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 53: Hoạt động cấp cao ở người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9A
Câu 2CCâu 10D
Câu 3DCâu 11B
Câu 4BCâu 12A
Câu 5BCâu 13A
Câu 6DCâu 14D
Câu 7DCâu 15B
Câu 8C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X