Trắc nghiệm Sinh 8 bài 52 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 52 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 52 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phản xạ có điều kiện là
Câu 2. Ví dụ nào dưới đây thuộc phản xạ không điều kiện?
Câu 3. Phản xạ không điều kiện là
Câu 4. Buổi sáng nghe thấy chuông báo thức sẽ bật dậy. Đây là ví dụ của loại phản xạ nào?
Câu 5. Thí nghiệm về sự phản xạ có điều kiện do ai nghiên cứu?
Câu 6. Phản xạ nào phải thường xuyên củng cố, nếu không củng cố sẽ mất do ức chế tắt dần?
Câu 7. Phản xạ không điều kiện có tính chất nào dưới đây?
Câu 8. Điều nào dưới đây không đúng?
Câu 9. Phản xạ có điều kiện có tính chất nào dưới đây?
Câu 10. Ví dụ nào dưới đây thuộc phản xạ không điều kiện?
Câu 11. Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào dưới đây ?
Câu 12. Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?
Câu 13. Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện ?
Câu 14. Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?
Câu 15. Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9D
Câu 2DCâu 10D
Câu 3BCâu 11B
Câu 4BCâu 12A
Câu 5ACâu 13A
Câu 6BCâu 14B
Câu 7ACâu 15B
Câu 8D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X