Trắc nghiệm Sinh 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 2 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Cơ thể người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?
Câu 2. Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể?

1. Hệ hô hấp
2. Hệ sinh dục
3. Hệ nội tiết
4. Hệ tiêu hóa
5. Hệ thần kinh
6. Hệ vận động
Câu 3. Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?
Câu 4. Thực quản là bộ phận của hệ cơ quan nào sau đây?
Câu 5. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?
Câu 6. Da là nơi đi đến của hệ cơ quan nào dưới đây ?
Câu 7. Cơ nào dưới đây ngăn cách khoang ngực và khoang bụng
Câu 8. Thanh quản là một bộ phận của
Câu 9. Vai trò tiếp nhận và trả lời kích thích của môi trường, điều hòa hoạt động các cơ quan là của hệ cơ quan nào?
Câu 10. Các cơ quan trong hệ hô hấp là:
Câu 11. Khi chạy có những hệ cơ quan nào hoạt động?

Hệ tuần hoàn
Hệ hô hấp
Hệ bài tiết
Hệ thần kinh
Hệ nội tiết
Hệ sinh dục
Hệ vận động

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 12. Trao đổi chất của cơ thể và môi trường được thực hiện qua:
Câu 13. Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8A
Câu 2BCâu 9D
Câu 3DCâu 10D
Câu 4BCâu 11A
Câu 5ACâu 12D
Câu 6DCâu 13C
Câu 7A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X