Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 61 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 61 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. TVGS có nhất thiết phải giám sát quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao mẫu cùng với Nhà thầu không?
Câu 2. Công tác giám sát thi công, yêu cầu về kiểm tra kết quả lao dọc và sang ngang dầm BTCT, Độ sai lệch cho phép đường tim nhịp cầu lao ra so với thiết kế:
Câu 3. Các chỉ tiêu cần quan tâm khi chấp nhận chứng chỉ thí nghiệm cốt thép là gì?
Câu 4. Trình tự đổ bê tông mặt cắt dầm hộp nào là hợp lý nhất:
Câu 5. Việc thử tải xe đúc hẫng cầu BTCT DUL được thực hiện khi nào:
Câu 6. Khi thi công đúc hẫng đốt K0, dùng loại phụ gia nào là đúng:
Câu 7. Khi thi công đúc hẫng các đốt dầm và đốt hợp long, dùng loại phụ gia nào là đúng:
Câu 8. Khi thi công đúc đốt hợp long, chọn cấp bê tông thế nào?
Câu 9. Độ sụt tối thiểu hợp lý của hỗn hợp bê tông khi đúc hẫng là bao nhiêu:
Câu 10. Số lượng cọc khoan nhồi cần phải kiểm tra siêu âm trên một công trường cầu là bao nhiêu:
Câu 11. Loại vật liệu nào dưới đây có thể sử dụng để đắp nền đường?
Câu 12. Công việc nào sau đây không phải là công tác chuẩn bị thi công nền đường?
Câu 13. Mục đích của đoạn thi công thử nghiệm nền đường là gì?
Câu 14. Phương án đắp đất nào được phép sử dụng để đắp đoạn tiếp giáp giữa mố cầu với nền đường đắp liền kề?
Câu 15. Trong thi công nền đường, đất đào thừa phải đổ ở đâu?
Câu 16. Để phục vụ nghiệm thu nền đường cần kiểm tra những nội dung nào dưới đây?
Câu 17. Trong quá trình thi công ấn bấc thấm, với mỗi lần ấn bấc thấm không cần phải kiểm tra nội dung nào sau đây?
Câu 18. Loại lu nào thích hợp để lu lèn mặt đường đá dăm nước?
Câu 19. Kiểm tra độ chặt của lớp móng đá dăm nước ở hiện trường bằng cách nào dưới đây?
Câu 20. Nội dung nào dưới đây không cần thiết phải kiểm tra khi nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm?
Câu 21. Để kiểm tra độ chặt lu lèn của lớp cấp phối đá dăm ở hiện trường thường dùng phương pháp nào dưới đây?
Câu 22. Để kiểm tra thành phần hạt của cấp phối đá dăm ở hiện trường, có thể dùng phương pháp nào dưới đây?
Câu 23. Kiểm tra khả năng chống mài mòn của vật liệu cấp phối đá dăm được thực hiện bằng phương pháp nào?
Câu 24. ể tránh hiện tượng cấp phối thiên nhiên bị phân tầng trong quá trình vận chuyển, không dùng biện pháp nào dưới đây?
Câu 25. Chỉ tiêu nào dưới đây cần phải kiểm tra để nghiệm thu lớp móng cấp phối thiên nhiên?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 61 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14C
Câu 2ACâu 15A
Câu 3CCâu 16D
Câu 4CCâu 17A
Câu 5DCâu 18A
Câu 6BCâu 19D
Câu 7ACâu 20C
Câu 8ACâu 21B
Câu 9BCâu 22C
Câu 10DCâu 23A
Câu 11ACâu 24B
Câu 12BCâu 25D
Câu 13D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X