Trắc nghiệm Địa 8 bài 41 có đáp án

Đề trắc nghiệm Địa 8 bài 41 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 41 Địa lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm:
Câu 2. Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:
Câu 3. Vào mùa nào trong miền tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?
Câu 4. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho miền phát triển nền nông nghiệp?
Câu 5. Địa hình vùng núi của miền có đặc điểm:
Câu 6. Hướng địa hình của vùng chủ yếu:
Câu 7. Sông ngòi của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm:
Câu 8. Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là
Câu 9. Than đá phân bố chủ yếu phân bố:
Câu 10. Những khó khăn về thiên nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:
Câu 11. Đặc điểm nổi bật của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
Câu 12. Phạm vi lãnh thổ Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ gồm:
Câu 13. Vùng đồi núi Đông Bắc nước ta có những đặc điểm:
Câu 14. Hướng chủ yếu của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
Câu 15. Dạng địa hình độc đáo, phổ biến ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
Câu 16. Loại khoáng sản nổi bật nhất của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
Câu 17. Cảnh quan tự nhiên không nằm trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
Câu 18. Đặc điểm không đúng với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
Câu 19. Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là
Câu 20. Nhân dân ta đã sử dụng biện pháp chủ yếu nào để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng?
Câu 21. Vì sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh giá nhất cả nước?
Câu 22. Mùa đông khu vực nào đến sớm và kéo dài nhất?

đáp án Trắc nghiệm Địa 8 bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12D
Câu 2BCâu 13B
Câu 3DCâu 14C
Câu 4CCâu 15C
Câu 5ACâu 16C
Câu 6DCâu 17B
Câu 7CCâu 18B
Câu 8BCâu 19B
Câu 9ACâu 20B
Câu 10CCâu 21B
Câu 11ACâu 22

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X