Trắc nghiệm Địa 8 bài 40 có đáp án

Đề trắc nghiệm Địa 8 bài 40 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 40 Địa lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hướng của lát cắt A-B:
Câu 2. Độ dài của lát cắt A-B:
Câu 3. Lát cát A-B chạy qua các địa hình lần lượt theo thứ tự:
Câu 4. Đất feralit phát triển trên đá vôi phân bố ở khu vực địa hình:
Câu 5. Địa hình của Đồng bằng Thanh Hóa có độ cao khoảng
Câu 6. Rừng ôn đới phát triển ở khu vực địa hình nào?
Câu 7. Rừng nhiệt đới phát triển ở khu vực địa hình nào?
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu kiến cho nền nhiệt của vùng núi Hoàng Liên Sơn thấp hơn hai khu vực còn lại?
Câu 9. Lượng mưa khu vực nào trong lát cắt thấp nhất?
Câu 10. Nhận xét nào sau đây về tháng đỉnh mưa của lát cắt?

đáp án Trắc nghiệm Địa 8 bài 40: Thực hành đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2BCâu 7B
Câu 3ACâu 8C
Câu 4BCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X