Trắc nghiệm Con Cò trong ca dao

Trắc nghiệm Con cò trong ca dao SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều. Trắc nghiệm trang 86-88, Tự đánh giá bài 4

Câu 1. Mục đích chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 2. Phương án nào sau đây thể hiện rõ yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên?
Câu 3. Câu nào sau đây là câu nêu vấn đề để bàn luận?
Câu 4. Ý nào sau đây nêu đúng nhiệm vụ của đoạn (1) trong văn bản trên?
Câu 5. Nội dung chính của đoạn (2) là gì?
Câu 6. Ý chính của đoạn (3) là gì?
Câu 7. Câu nào sau đây nêu được ý chính của đoạn (4)?
Câu 8. Dòng nào nêu bằng chứng làm sáng tỏ cho lí lẽ: “Những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta, hầu hết mở đầu bằng “con cò…””?
Câu 9. Dòng nào sau đây nói đúng về hiện tượng từ mượn trong văn bản Con cò trong ca dao?

đáp án Trắc nghiệm Con Cò trong ca dao

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 6
Câu 2Câu 7
Câu 3Câu 8
Câu 4Câu 9
Câu 5

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X