Trắc nghiệm bài Động Phong Nha (Trần Hoàng)

Bài tập trắc nghiệm bài Động Phong Nha (Trần Hoàng)

Câu 1. Động Phong Nha là danh lam thắng cảnh thuộc tỉnh nào?
Câu 2. Văn bản Động Phong Nha là văn bản nhật dụng được viết chủ yếu theo phương thức biểu đạt nào?
Câu 3. Vẻ đẹp nổi bật của động Phong Nha là vẻ đẹp gì?
Câu 4. Cảnh sắc nổi bật của Động Phong Nha được miêu tả theo trình tự nào?
Câu 5. Vẻ đẹp "lộng lẫy, kì ảo" của động Phong Nha được thể hiện qua chi tiết nào?
Câu 6. Động Phong Nha có mấy cái nhất?
Câu 7. Trong những "cái nhất" sau, cái nào không thuộc về Phong Nha?
Câu 8. Từ nào có thể thay thế từ hoang sơ trong câu "Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm; lại vừa rất thanh thoát, giàu chất thơ" ?
Câu 9. Động Phong Nha có những giá trị gì trong cuộc sống hôm nay?
Câu 10. Động Phong Nha đã và đang mở ra những triển vọng gì?

đáp án Trắc nghiệm bài Động Phong Nha (Trần Hoàng)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9D
Câu 5DCâu 10A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X