Trắc nghiệm bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Câu 1. Câu sau như thế nào: "Mỗi khi đi qua cầu Long Biên."
Câu 2. Chủ ngữ của câu "Năm 1945, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên." là
Câu 3. Vị ngữ của câu "Mỗi khi tan trường, cô giáo luôn chào chúng tôi bằng nụ cười hiền từ." là
Câu 4. Không thể thêm vị ngữ nào vào chỗ trống của câu sau "Giữa cánh đồng lúa chín,....."
Câu 5. Câu sau sai như thế nào? "Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh."

đáp án Trắc nghiệm bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 4C
Câu 2BCâu 5D
Câu 3C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X