Trắc nghiệm bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Bài tập trắc nghiệm bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Câu 1. Cho câu: "Năm 1945, với sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, đã được đổi tên thành cầu Long Biên", câu này mắc lỗi gì?
Câu 2. Câu "Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" cho thấy khả năng sáng tạo tài tình của tác giả" mắc lỗi gì?
Câu 3. Câu nào dưới đây là câu sai?
Câu 4. Câu nào trong các câu dưới đây thiếu vị ngữ?
Câu 5. Câu "mỗi khi đi qua đoạn đường đó" mắc lỗi gì?
Câu 6. Nêu ra lỗi sai của câu "Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, dân tộc anh hùng"
Câu 7. Sửa câu "Vừa đi học về, mẹ đã bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay" thành câu đúng?
Câu 8. Câu "Năm 1945, được đổi tên thành cầu Long Biên" mắc lỗi gì?
Câu 9. Câu "Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng" sai ở đâu?

đáp án Trắc nghiệm bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2ACâu 7C
Câu 3ACâu 8A
Câu 4ACâu 9A
Câu 5D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X