Trắc nghiệm bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Bài tập trắc nghiệm bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Câu 1. Bộ tộc của Thủ lĩnh da đỏ Xi-at-tơn sinh sống ở châu lục nào?
Câu 2. Bức thư đã phê phán gay gắt những hành động và thái độ gì của người da trắng thời đó?
Câu 3. Từ nào là tính từ dưới đây?
Câu 4. Việc sử dụng yếu tố trùng điệp trong bài văn có ý nghĩa gì?
Câu 5. Sự khác biệt của người da đỏ với người da trắng được thể hiện qua khía cạnh nào?
Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng nhiều trong văn bản?
Câu 7. Ý chính của đoạn thư yêu cầu tổng thống Mỹ?
Câu 8. Bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đây hơn một thế kỉ được coi là văn bản vì sao?
Câu 9. Cách hiểu đúng về câu: "Đất là Mẹ"?
Câu 10. Biện pháp lặp: lặp từ ngữ (mảnh đất, tôi biết, dòng nước, người da đỏ, người da trắng, lặp kiểu câu ( ngài phải bảo, ngày phải dạy, ngài phải biết...) nhằm nhấn mạnh sự khác biệt trong cách sống và trong thái độ với thiên nhiên, đúng hay sai?
Câu 11. Vấn đề có ý nghĩa nhân loại nào được đặt ra trong văn bản này?

đáp án Trắc nghiệm bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7D
Câu 2CCâu 8D
Câu 3BCâu 9D
Câu 4DCâu 10A
Câu 5DCâu 11D
Câu 6D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X