Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 54 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 54 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Các đoạn cọc có các khiếm khuyết sau sẽ không được nghiệm thu sử dụng:
Câu 2. Cọc bê tông cốt thép được thi công bằng búa đóng diesel, độ chối được xác định như sau:
Câu 3. Kiếm tra giám sát việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc được tiến hành như sau:
Câu 4. Kiểm tra, nghiệm thu dung dịch bentonite giữ thành hố khoan cọc khoan nhồi được thực hiện như sau:
Câu 5. Khi khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi, cao độ đỉnh ống chống tạm phải cao hơn mặt đất hoặc mực nước cao nhất tối thiểu là:
Câu 6. Khi khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi, cao độ dung dịch khoan trong lỗ phải luôn được giữ đảm bảo sao cho:
Câu 7. Kiểm tra chất lượng bê tông cọc khoan nhồi trước khi đổ theo yêu cầu sau:
Câu 8. Chênh lệch cao độ cho phép giữa hai mép vật liệu lát là gạch ceramic, granite, gạch lát xi măng quy định như sau:
Câu 9. Yêu cầu kiểm tra dung sai cho phép trên mặt láng không được vượt quá giá trị sau:
Câu 10. Khi kiểm tra giám sát công tác trát vữa tại những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu bằng vật liệu khác nhau, phải yêu cầu nhà thầu thực hiện như sau:
Câu 11. Khi kiểm tra công tác trát tường, yêu cầu giám sát chiều dày mỗi lớp trát không được vượt quá giá trị sau:
Câu 12. Khi kiểm tra công tác trát tường, nếu lớp trát dày phải trát thành nhiều lớp, giám sát phải yêu cầu thực hiện biện pháp thi công sau:
Câu 13. Công tác bảo dưỡng mặt trát trong điều kiện nắng nóng và khô hanh phải thực hiện như sau:
Câu 14. Dung sai cho phép của chiều dày lớp vữa trát có yêu cầu chất lượng rất cao so với thiết kế là:
Câu 15. Tần suất kiểm tra độ ngang bằng của hàng, độ thẳng đứng của mặt bên và các góc trong khối xây gạch đá như sau:
Câu 16. Vữa xây tường và cột gạch phải có độ dẻo theo độ sụt của côn tiêu chuẩn như sau:
Câu 17. Chiều dày của từng mạch vữa ngang trong khối xây gạch phải đảm bảo yêu cầu sau để được nghiệm thu:
Câu 18. Khi kiểm tra bằng thước dài 1m, khe hở giữa thước và bề mặt ốp gạch men phải đảm bảo yêu cầu sau:
Câu 19. Cốp pha thành bên của dầm, cột, tường có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ:
Câu 20. Kiểm tra cốt thép sau khi cắt uốn phù hợp với hình dáng kích thước của thiết kế được thực hiện theo các phương án nào?
Câu 21. Trường hợp nào sau đây bắt buộc phải tiến hành kiểm tra thí nghiệm xi măng tại hiện trường:
Câu 22. Công tác thiết kế thành phần bê tông thông qua phòng thí nghiệm:
Câu 23. Để tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không vượt quá:
Câu 24. Dấu hiệu để nhận biết bê tông đã được đầm kỹ là:
Câu 25. Một công trình được xây dựng vào mùa khô tại TP.HCM, thời gian bảo dưỡng bê tông không được nhỏ hơn:

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 54 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14C
Câu 2ACâu 15B
Câu 3DCâu 16B
Câu 4BCâu 17D
Câu 5CCâu 18D
Câu 6ACâu 19C
Câu 7ACâu 20A
Câu 8ACâu 21C
Câu 9CCâu 22A
Câu 10ACâu 23C
Câu 11DCâu 24D
Câu 12BCâu 25B
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X