Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 53 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 53 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Mái dốc cho thành hố đào tạm thời nên lựa chọn theo các chỉ tiêu thế nào?
Câu 2. Những quy định khi sử dụng máy đào một gầu đào móng có cho phép để lại lớp bảo vệ không?
Câu 3. Trước khi thi công móng cọc cần tiến hành đến những công tác gì?
Câu 4. Hạ mức nước ngầm trong hố móng theo các phương án thế nào?
Câu 5. Giám sát và kiểm soát chất lượng khi đầm nén đất phải làm như thế nào?
Câu 6. Giám sát và kiểm soát chất lượng ép cọc theo phương án nào?
Câu 7. Giám sát và kiểm soát chất lượng thí nghiệm cọc để nghiệm thu có phương án thêm nào dưới đây?
Câu 8. Những tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng cho thi công cọc nhồi và tường vây?
Câu 9. Giám sát và kiểm tra chất lượng thi công tạo lỗ cho cọc nhồi yêu cầu ra sao?
Câu 10. Kiểm soát chất lượng khi thi công bê tông cọc khoan nhồi?
Câu 11. Kết quả thí nghiệm cường độ của mẫu lập phương và mẫu hình trụ có khác nhau không?
Câu 12. Khâu chuẩn bị cho công tác hoàn thiện hạng mục công việc gồm những việc gì?
Câu 13. Cần chuẩn bị cho khâu lắp đặt thiết bị công trình thế nào?
Câu 14. Khi chiều sâu đặt móng thay đổi, việc đào đất trong các hố móng phải làm từng cấp. Tỷ số giữa chiều cao và chiều dài của mỗi bậc không được nhỏ hơn giá trị sau:
Câu 15. Khi khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi gần cọc mới đổ bê tông xong, cần đảm bảo yêu cầu sau:
Câu 16. Khi khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi, cao độ chân ống chống tạm phải đảm bảo:
Câu 17. Sai số cho phép để kiểm tra nghiệm thu công tác chế tạo lồng cốt thép cọc khoan nhồi như sau:
Câu 18. Yêu cầu về bố trí mạch ngừng thi công khi đổ bê tông đáy bể chứa như sau:
Câu 19. Trước khi xây khối xây vòm, phải kiểm tra chia gạch xây trước lên ván khuôn theo nguyên tắc sau:
Câu 20. Việc tháo dỡ ván khuôn khối xây vòm phải thực hiện theo trình tự sau:
Câu 21. Khi nghiệm thu công tác thi công kết cấu gạch đá trong vùng động đất, phải kiểm tra thêm:
Câu 22. Khi kiểm tra chất lượng và sức chịu tải của cọc khoan nhồi nhà cao tầng bằng công tác thử tĩnh, cọc thí nghiệm phải được dừng thí nghiệm khi xảy ra một trong các hiện tượng sau:
Câu 23. Khi kiểm tra chất lượng và sức chịu tải của cọc khoan nhồi nhà cao tầng bằng công tác thử tĩnh, cọc thí nghiệm được coi là bị phá hoại khi xảy ra một trong các hiện tượng sau:
Câu 24. Cốp pha dầm bê tông có khẩu độ 6m có độ vồng thi công là:
Câu 25. Mặt cắt ngang của tiết diện cột bê tông cốt thép tại vị trí một nửa chiều cao cột có 8 thanh thép tròn gân ø20 chịu lực. Việc nối buộc chồng cốt thép trong trường hợp nào sau đây được phép thực hiện:

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 53 (có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 14 A
Câu 2 A Câu 15 A
Câu 3 D Câu 16 B
Câu 4 C Câu 17 D
Câu 5 B Câu 18 C
Câu 6 B Câu 19 A
Câu 7 B Câu 20 B
Câu 8 B Câu 21 D
Câu 9 C Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 C
Câu 11 C Câu 24 B
Câu 12 D Câu 25 D
Câu 13 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X