Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 51 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 51 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Các thiết bị nào sau đây tiêu thụ nhiều công suất phản kháng nhất trong hệ thống điện
Câu 2. Ở điện áp nào, trạm biến áp có nối với đường dây trên không phải đặt chống sét van
Câu 3. Phụ tải loại I được cấp điện từ:
Câu 4. Khoảng trống giữa các MBA có công suất từ 1MVA đến 10MVA đặt ngoài trời với nhau hoặc với các công trình (toà nhà v.v.) khác không được nhỏ hơn:
Câu 5. Trong trạm biến áp, khoảng trống nhỏ nhất giữa phần mang điện với phần nối đất hoặc giữa các phần mang điện của các pha khác nhau với pha và pha với đất đối với các thanh dẫn cứng có điện áp danh định 10kV là:
Câu 6. Trong trạm biến áp, khoảng trống nhỏ nhất giữa phần mang điện với phần nối đất hoặc giữa các phần mang điện của các pha khác nhau với pha và pha với đất đối với các thanh dẫn cứng có điện áp danh định 22kV là:
Câu 7. Công suất đặt của phụ tải điện là gì:
Câu 8. Công suất tính toán của phụ tải là gì:
Câu 9. Công suất định mức của động cơ điện:
Câu 10. Hệ số sử dụng lớn nhất của phụ tải là gì:
Câu 11. Hệ số tải (Load factor) của phụ tải là gì?
Câu 12. Hệ số đồng thời của phụ tải là gì?
Câu 13. Hệ số công suất (cosPHI) tự nhiên của phụ tải
Câu 14. Phụ tải làm việc theo chế độ ngắn hạn lặp lại là
Câu 15. Những hộ tiêu thụ điện mà khi cung cấp điện bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia, ảnh hưởng đến các cơ quan trọng yếu của Nhà nước, gây nguy hiểm chết người, tổn thất nghiêm trọng về kinh tế hoặc theo nhu cầu cấp điện đặc biệt của khách hàng là:
Câu 16. Những hộ tiêu thụ điện mà khi cung cấp điện bị gián đoạn sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế, rối loạn các quá trình công nghệ phức tạp, rối loạn hoạt động bình thường của thành phố là:
Câu 17. Thiết diện cáp điện được chọn theo khả năng tải phụ thuộc
Câu 18. Khả năng tải của cáp điện không phụ thuộc
Câu 19. Tổn thất điện áp trên đường dây trung áp có một phụ tải cuối đường dây phụ thuộc vào
Câu 20. Tổn thất công suất tác dụng của đường dây trung áp có một phụ tải cuối đường dây phụ thuộc vào
Câu 21. Tổn thất không tải trong máy biến áp phân phối do
Câu 22. Tổn thất có tải máy biến áp phụ thuộc
Câu 23. Công suất máy biến áp trong trạm biến áp được lựa chọn dựa trên
Câu 24. Vị trí trạm biến áp
Câu 25. Điều kiện để hai máy biến áp được vận hành song song

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 51 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14C
Câu 2ACâu 15A
Câu 3CCâu 16B
Câu 4BCâu 17A
Câu 5DCâu 18D
Câu 6CCâu 19A
Câu 7DCâu 20B
Câu 8CCâu 21A
Câu 9BCâu 22D
Câu 10ACâu 23B
Câu 11BCâu 24A
Câu 12ACâu 25C
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X