Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính quốc tế có đáp án - phần 4 bao gồm 50 câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính quốc tế mới nhất

Câu 1. Theo phương pháp tiếp cận chỉ tiêu các nhân tố nào sau đây cần đề cập khi nghiên cứu ảnh hưởng của phá giá đến cán cân vãng lai:
Câu 2. Giả sử lãi suất hiện tại của USD là 3.5 %/n. giả sử lãi suất hiện tại của JPY là 6.5%/n. Phần gia tăng hay khấu trừ của hợp đồng kỳ hạn sẽ là ( giả thiết CIP tồn tại) ( sau 1 năm):
Câu 3. Tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết: GBP/USD=1.5; Tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết: CHF/USD=0.75 và GBP/CHF=0.02. Nếu bạn tính tióan tại ngân hàng B, tỷ giá chéo GBP/CHF=1.515. Giả sử chi phí giao dịch =0, bạn sẽ có 100.000 USD. Bạn sẽ:
Câu 4. Một quyền chọn bán 100.000 USD, giá thực hiện 1 EUR = 0.8 USD, phí quyền chọn 0.02 USD/EUR người mua quyền chọn bán sẽ có thể không có lãi (không lỗ) từ hợp đồng quyền chọn khi tỷ giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn:
Câu 5. Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa:
Câu 6. Cơ sở khách quan của các quan hệ tài chính quốc tế là:
Câu 7. Những nhân tố thúc đẩy sự mở rộng và phát triển kinh tế quốc tế là:
Câu 8. Các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa quốc gia này với các quốc gia khác và với các tổ chức quốc tế gọi là:
Câu 9. Phân công lao động quốc tế là cơ sở của:
Câu 10. Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là sai:
Câu 11. Tài chính quốc tế là một bộ phận của:
Câu 12. Thị trường ngoại hối là nơi nào?
Câu 13. Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là
Câu 14. Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường: 1 EUR = 1 USD, 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng: 2 EUR = 1 GBP, 1.5 EUR = 1 GBP. Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào:
Câu 15. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì?
Câu 16. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng: EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR/USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?
Câu 17. Giả sử một công ty của Mỹ nhập khẩu xe đạp từ Trung Quốc. Trên BOP của Mỹ sẽ phát sinh:
Câu 18. Tại ngân hàng A công bố tỷ giá sau: 1 USD= 15.570 VND, 1usd=7.71 HKD. Vậy tỷ giá HKD và VND là:
Câu 19. Đầu năm 2004 tỷ giá 1 USD=15.000 VND, giả sử lạm phát chỉ tính sau 1 năm ở Mỹ là 5% và VN là 2% thì tỷ giá sẽ là:
Câu 20. Thị trường giao ngay và kỳ hạn:
Câu 21. Các giao dịch bên ngân hàng có sử dụng USD thì niêm yết tỷ giá kiểu Mỹ (niêm yết gián tiếp) có nghĩa là:
Câu 22. Các nhà đầu tư Anh đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Anh là 2%, rủi ro = 0. Lãi suất danh nghiã GBP theo công thức dạng gần đúng là:
Câu 23. Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng:
Câu 24. Luật 1 giá phát biểu rằng : giá cả của hàng hoá trên thế giới sẽ ……nếu tính = 1 đồng tiền chung:
Câu 25. Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/SPY theo PPP trong năm tới sẽ là?
Câu 26. Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không tồn tại thì lãi suất danh nghiã là:
Câu 27. Tỷ giá BID(USD/JPY) ngân hàng yết giá:
Câu 28. Tỷ giá ASK(USD/VND) ngân hàng yết giá:
Câu 29. Ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP) phát biểu rằng: “việc đầu tư hay đi vay trên các thị trường tiền tệ quốc tế có bảo hiểm rủi ro ngoại hối, thì ……là như nhau cho dù đồng tiền đầu tư (đi vay) là đồng tiền nào
Câu 30. Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì
Câu 31. Để giảm thâm hụt vãng lai mọi quốc gia sẽ phải thực hiện chính sách
Câu 32. Trên thị trường ngoại hối ngày N, tỷ giá lúc mở cửa là : 1 EUR=1.3423 USD. Tỷ giá lúc đóng cửa là : 1 EUR=1.3434 USD. Như vậy, so với USD đồng EUR đã:
Câu 33. Ý nghĩa của thuyết ngang giá sức mua tổng quát
Câu 34. Những vấn đề sau vấn đề nào không phải là nguyên nhân tỷ giá chênh lệch khỏi PPP:
Câu 35. Hình thức arbitrage nào sau đây tận dụng lợi thế tỷ giá chéo?
Câu 36. Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá ….?
Câu 37. Ngân hàng thương mại là chủ thể cung ứng dịch vụ tài chính chủ yếu trên thị trường ngoại hối vì
Câu 38. 1.6 USD đổi được 1 GBP trong khi đó 1 EUR đổi được 0.95 USD do đó 1 bảng Anh đổi được
Câu 39. Hệ số co giãn nhập khẩu ηM biểu diễn % thay đổi của giá trị nhập khẩu khi tỷ giá
Câu 40. Ngân hàng A yết giá GBP/USD=1.52/54; ngân hàng B yết giá GBP/USD=1.51/52. giả sử phí giao dịch =0, nhà đầu tư Mỹ sẽ
Câu 41. Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD / CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USD/CHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với:
Câu 42. Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EUR/USD = 1.3223/30. F1/12 ( EUR/USD)=1.3535/40. F1/6 (EUR/USD) = 1.4004/40. F1/4 (EUR/USD)=1.4101/04
Câu 43. Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn:
Câu 44. Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP =1.75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1.65
Câu 45. Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa 1 ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền chọn là:
Câu 46. Chính sách được sử dụng để điều chỉnh cán cân thanh toán:
Câu 47. Cán cân nào sau đây thuộc vào tài khoản vãng lai:
Câu 48. Tại ngân hàng Vietcom bank niêm yết tỷ giá mua như sau : 1 USD = 7.7852 HKD và 1 HKD = 2003.8 VND. Vậy đối với ngân hàng tỷ giá mua 1 USD là:
Câu 49. Giả sử giá trị bảng Anh được cố định ở mức : 20 GBP = 1 ounce vàng. Giá trị đôla Mỹ được cố định ở mức 35 = 1 ounce vàng. Nếu tỷ giá hiện tại trên thị trường 1 GBP = 1.8 USD bán sẽ khai thác cơ hội này như sau:
Câu 50. Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - phần 4

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 26B
Câu 2ACâu 27C
Câu 3BCâu 28C
Câu 4ACâu 29C
Câu 5CCâu 30D
Câu 6CCâu 31D
Câu 7ACâu 32A
Câu 8BCâu 33D
Câu 9CCâu 34D
Câu 10BCâu 35C
Câu 11DCâu 36B
Câu 12DCâu 37D
Câu 13DCâu 38B
Câu 14ACâu 39A
Câu 15CCâu 40D
Câu 16CCâu 41B
Câu 17ACâu 42C
Câu 18BCâu 43A
Câu 19DCâu 44B
Câu 20DCâu 45D
Câu 21ACâu 46D
Câu 22BCâu 47A
Câu 23ACâu 48A
Câu 24ACâu 49A
Câu 25BCâu 50B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X