Câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án phần 8 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành Word 2010

Câu 1. Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
Câu 2. Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:
Câu 3. Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:
Câu 4. Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:
Câu 5. Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:
Câu 6. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:
Câu 7. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:
Câu 8. Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:
Câu 9. Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:
Câu 10. Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:
Câu 11. Bạn đã bật Vietkey hoặc Unikey để soạn thảo. Bạn lựa chọn gõ theo kiểu telex và font chữ Unicode. Những font chữ nào sau đây của Word có thể được sử dụng để hiển thị rõ tiếng Việt?
Câu 12. Lệnh Tool/Autocorrect dùng để:
Câu 13. Bạn đang soạn văn bản, gõ bằng bộ gõ Unicode, nhưng các chữ cái cứ tự động cách nhau một ký tự trắng. Bạn cần nhấn chuột vào menu nào để có thể giải quyết trường hợp trên
Câu 14. Khi tệp congvan012005 đang mở, bạn muốn tạo tệp mới tên là cv-02-05 có cùng nội dung với congvan012005 thì bạn phải:
Câu 15. Để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line chọn
Câu 16. Bạn đang gõ văn bản và dưới chân những ký tự bạn đang gõ xuất hiện các dấu xanh đỏ
Câu 17. Bạn đang gõ dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bằng font chữ Times New Roman, Unicode
Câu 18. Khi bạn đã chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng là
Câu 19. Cho biết phát biểu nào đưới đây là sai:
Câu 20. Với chức năng của MS-Word, bạn không thể thực hiện được việc:
Câu 21. Muốn bật/tắt sự hiển thị của các thanh công cụ (Standard, Formatting, Drawing,...) trên màn hình, ta thực hiện:
Câu 22. Muốn đổi đơn vị đo của một thước từ inches sang centeimeters, ta thực hiện:
Câu 23. Muốn tạo các ký hiệu ở đầu mỗi đoạn, ta thực hiện:
Câu 24. Muốn tạo các ký hiệu ở đầu mỗi đoạn, ta thực hiện:
Câu 25. Muốn xoá một đoạn văn bản, ta thực hiện
Câu 26. Muốn kẻ khung và tô nền cho bảng (Table), ta thực hiện:
Câu 27. Chức năng nào sau đây cho phép tự động sửa từ "sai" thành từ "đúng" sau khi đã nhập văn bản sai:
Câu 28. Muốn sao chép định dạng của một dòng văn bản nào đó, bạn sẽ bôi đen dòng đó, sau đó:
Câu 29. Nhắp chuột ở đầu một dòng văn bản (phía lề của văn bản) là để:
Câu 30. Phát biểu nào dưới đây là sai khi bạn gõ tiếng Việt theo kiểu Telex:
Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
Câu 32. Phát biểu nào sau đây là sai
Câu 33. Phát biểu nào sau đây là sai:
Câu 34. Tiện ích trộn thư có thể sử dụng được trong trường hợp nào sau đây?
Câu 35. MS Word hỗ trợ sao lưu văn bản đang soạn thành các định dạng nào
Câu 36. Muốn định dạng ký tự Tab, có thể thực hiện từ thực đơn lệnh nào
Câu 37. Muốn định dạng ký tự Tab, có thể thực hiện từ thực đơn lệnh nào?
Câu 38. Muốn biết mình đang sử dụng phiên bản nào của MS-Word, bạn sẽ:
Câu 39. Muốn chèn số trang tự động vào văn bản thì thao tác:
Câu 40. Để bỏ qua việc tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp, ta thực hiện:
Câu 41. Có mấy cách tạo mới một văn bản trong Word:
Câu 42. Sử dụng Office Clipboard, bạn có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu clipboard trong đấy:
Câu 43. Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?
Câu 44. Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:
Câu 45. Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?
Câu 46. Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoà i việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nà o:
Câu 47. Trong hộp thoại Format/Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn, khoảng cách các đoạn, các dòng, còn dùng làm chức năng nào sau đây:
Câu 48. Trong phần File/ Page Setup mục Gutter có chức năng gì?
Câu 49. Để thay đổi đơn vị đo của thức, ta chọn:
Câu 50. Ký hiệu này trên thanh thước có nghĩa là gì?
Câu 51. MS Word KHÔNG có chức năng nào sau đây?

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 27A
Câu 2ACâu 28C
Câu 3ACâu 29B
Câu 4CCâu 30B
Câu 5DCâu 31A
Câu 6ACâu 32B
Câu 7CCâu 33B
Câu 8BCâu 34C
Câu 9ACâu 35C
Câu 10DCâu 36A
Câu 11DCâu 37A
Câu 12DCâu 38A
Câu 13BCâu 39D
Câu 14BCâu 40C
Câu 15CCâu 41B
Câu 16CCâu 42D
Câu 17DCâu 43A
Câu 18BCâu 44A
Câu 19DCâu 45C
Câu 20DCâu 46C
Câu 21DCâu 47D
Câu 22DCâu 48B
Câu 23CCâu 49C
Câu 24DCâu 50D
Câu 25DCâu 51B
Câu 26A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X