30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 26)

Bộ 30 đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia hay nhất (đề số 26) có đáp án giúp bạn ôn luyện các kiến thức môn Giáo dục công dân đã học.

Câu 1. Pháp luật của nước ta do Nhà nước ban hành, được đảm bảo thực hiện bằng

A. quyền lực Nhà nước.

B. quyền lực của Đảng Cộng sản.

C. quyền lực của Công đoàn.

D. quyền lực của Mặt trận Tổ quốc.

Câu 2. Bản chất xã hội của pháp luật có nghĩa là

A. pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống của công dân.

C. pháp luật bắt nguồn từ ý chí của giai cấp cầm quyền.

D. pháp luật bắt nguồn từ lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 3. Trong các hình thức dưới đây, hình thức nào là sử dụng pháp luật?

A. Công dân làm những việc mà pháp luật cho phép làm.

B. Công dân làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.

C. Công dân không làm những việc mà pháp luật cấm.

D. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật.

Câu 4. Công dân vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, không phân biệt

A. địa vị nào, làm bất cứ nghề gì.

B. địa điểm nào, làm bất cứ công việc gì.

C. lãnh thổ nào, làm bất cứ việc nào.

D. tổ chức nào, làm bất cứ nghề gì.

Câu 5. Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

B. Tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.

C. Giúp con người có việc làm.

D. Cơ sở tồn tại của xã hội.

Câu 6. Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

A. Bốn đặc trưng.

B. Sáu đặc trưng.

C. Tám đặc trưng.

D. Mười đặc trưng.

Câu 8. Không ai được đánh người là nội dung thuộc quyền nào dưới đây?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Được pháp luật bảo hộ về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 9. Nhục mạ, chửi rủa thậm tệ người khác nơi công cộng là hành vi xâm phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.

D. bất khả xâm phạn về chỗ ở của công dân.

Câu 10. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Tự tiện đánh người.

B. Tự tiện xông vào nhà người khác khám nhà.

C. Vào nhà người khác chơi.

D. Giam người khác trong nhà mình.

Câu 11. Độ tuổi tối thiểu để công dân thực hiện quyền bầu cử là

A. đủ 16 tuổi trở lên.

B. đủ 18 tuổi trở lên.

C. đủ 20 tuổi trở lên.

D. trên 30 tuổi.

Câu 12. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?

A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế.

B. Mọi công dân đều có quyền học thêm.

C. Mọi công dân muốn đi học phải được sự đồng ý của cha mẹ.

D. Mọi công dân đều có quyền học văn hóa.

Câu 13. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thuộc quyền

A. sáng tạo của công dân.

B. học tập của công dân.

C. dân chủ của công dân.

D. được phát triển của công dân.

Câu 16. Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia không phải là quy định của luật nào dưới đây?

A. Luật Quốc phòng.

B. Luật An ninh quốc gia.

C. Luật Nghĩa vụ quân sự.

D. Luật Hôn nhân và gia đình.

Câu 17. Công dân không tham gia vào việc buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ vào dịp tết Nguyên đán 2017 là

A. sử dụng pháp luật.

B. thi hành pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.

D. áp dụng pháp luật.

Câu 18. Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

A. quan hệ giữa người bán và người mua.

B. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.

C. giá trị của hàng hóa.

D. tổng chi phí sản xuất và lợi nhuận.

Câu 19. Tiền được dùng để chi trả sau khi mua bán hàng hóa. Lúc đó tiền thực hiện chức năng

A. thước đo giá trị.

B. phương tiện thanh toán.

C. phương tiện cất trữ.

D. phương tiện lưu thông.

Câu 23. Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước.

C. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

D. Tố cáo những hành vi trái pháp luật của các cá nhân, tổ chức.

Câu 24. Một trong những nghĩa vụ quan trọng hàng đầu mà các chủ thể khi tham gia kinh doanh phải thực hiện với nhà nước là

A. bảo vệ môi trường.

B. đóng góp, ủng hộ các hoạt động tập thể.

C. tạo ra nhiều việc làm.

D. nộp thuế đầy đủ.

Câu 28. Hiện nay, để rút ngắn khoảng cách tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế, khoa học kỹ thuật thì nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế nào?

A. Công nghiệp hóa trước hiện đại hóa.

B. Công nghiệp hóa sau hiện đại hóa.

C. Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa.

D. Hiện đại hóa thành công rồi tiến hành công nghiệp hóa.

Câu 33. Thấy hai học sinh đánh nhau trong trường học. Bác bảo vệ đã bắt cả hai nhốt vào trong kho từ sáng đến tối rồi mới thả về. Việc làm của bác bảo vệ đã xâm phạm quyền

A. tự do về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.

D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 34. Do thấy rất nhiều bạn nam trong trường chơi cờ bạc ăn tiền và xảy ra mâu thuẫn với nhau nên A đã viết đơn trình bày với thầy hiệu trưởng về tình trạng trên. Trong trường hợp này đã sử dụng quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. tự do ngôn luận.

Câu 36. A và B tranh cãi về quyền được phát triển của công dân và đều khẳng định cả 4 nội dung dưới đây đều là đúng. Bằng kiến thức đã học, em hãy chỉ ra một đáp án đúng nhất thể hiện quyền được phát triển của công dân theo quy định của pháp luật?

A. Trẻ em đến tuổi có quyền được tham gia các cuộc thi sáng tạo.

B. Trẻ em phải được học từ thấp đến cao.

C. Trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe.

D. Trẻ em phải được khám phá khoa học trong nhà trường.

Câu 38. Hiện nay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh của nước ta vẫn ở mức độ cao. Trong đó nổi bật lên là do tư tưởng trọng nam khinh nữ và đông con thì nhiều của. Vậy để giải quyết tình trạng tăng dân số quá mức so với các lĩnh vực khác thì Đảng và nhà nước nên ưu tiên giải pháp nào sau đây?

A. Đặt vòng và phát bao cao su miễn phí.

B. Xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm chính sách dân số.

C. Tuyển thêm đội ngũ cộng tác viên dân số.

D. Giáo dục, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân về chính sách dân số.

Câu 39. Vì nghi ngờ con gái mình trốn trong nhà người yêu. Bố của cô gái đã tự đạp cửa xông vào khám nhà dù không được sự đồng ý của chủ nhà. Hành vi của bố cô gái đã xâm phạm vào quyền gì dưới đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 40. Do có định kiến không tốt đối với học sinh lớp mình chủ nhiệm nên cuối năm học giáo viên chủ nhiệm đã có hành động đánh giá hạnh kiểm và học lực sai theo chiều hướng ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Nếu em là học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình phù hợp với pháp luật?


Bạn Có Muốn Thoát Làm Bài?


Bạn Có Muốn Nộp Bài?

Truy cập VietJack thật dễ dàng và nhanh chóng từ màn hình chính của điện thoại

A. Tố cáo với hiệu trưởng.

B. Chấp nhận kết quả đó.

C. Khóc lóc và làm ầm lên ở lớp.

D. Khiếu nại với hiệu trưởng.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 26)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2ACâu 22D
Câu 3ACâu 23D
Câu 4ACâu 24D
Câu 5DCâu 25B
Câu 6CCâu 26D
Câu 7CCâu 27D
Câu 8BCâu 28C
Câu 9CCâu 29C
Câu 10BCâu 30D
Câu 11BCâu 31C
Câu 12ACâu 32C
Câu 13BCâu 33D
Câu 14CCâu 34D
Câu 15DCâu 35B
Câu 16CCâu 36C
Câu 17BCâu 37C
Câu 18BCâu 38D
Câu 19BCâu 39D
Câu 20CCâu 40D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X