30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 20)

Bộ 30 đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia hay nhất (đề số 20) có đáp án giúp bạn ôn luyện các kiến thức môn Giáo dục công dân đã học.

Câu 3. Người ở đội tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

B. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

D. Từ đủ 17 tuổi trở lên.

Câu 7. Hành vi nào dưới đây không biểu hiện cho việc người vi phạm pháp luật có lỗi?

A. Cảnh sát giao thông Y không phạt người vi phạm giao thông do quen biết.

B. Anh C phát hiện kẻ móc túi nhưng không báo với ai.

C. Cháu H bị anh X trói tay, đổ ma túy đá vào miệng.

D. Chị L che giấu hành vi buôn bán ma túy của người nhà.

Câu 10. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong

A. Hiến pháp và luật.

B. từng lĩnh vực cụ thể.

C. Luật Hôn nhân và gia đình.

D. Pháp lệnh và luật.

Câu 11. Mọi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về

A. trách nhiệm pháp lí.

B. nghĩa vụ pháp lí.

C. quyền và nghĩa vụ.

D. trách nhiệm.

Câu 12. Mọi doanh nghiệp đều tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Bình đẳng về tự chịu trách nhiệm.

B. Bình đẳng trong điều hành quản lí.

C. Bình đẳng trong quan hệ thị trường.

D. Bình đẳng trong kinh doanh.

Câu 13. Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhau là nội dung bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Giữa cha mẹ và con cái.

B. Giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản.

C. Giữa ông bà và cháu.

D. Giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.

Câu 16. Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do cá nhân.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.

D. Quyền được đảm bảo tính mạng.

Câu 17. Anh T dùng gậy đánh người gây thương tích. Anh T đã vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. dân chủ cơ bản của công dân.

C. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

D. được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, danh dự của công dân.

Câu 19. Vì nghi ngờ con gái mình trốn trong nhà người yêu. Bố của cô gái đã tự đạp cửa xông vào khám nhà dù không được sự đồng ý của chủ nhà. Hành vi của bố cô gái đã xâm phạm vào quyền gì dưới đây?

A. Quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 20. Nhân dân thực hiện theo cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền ứng cử.

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Quyền bầu cử.

D. Quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 21. Ở phạm vi cơ sở, những việc nào dưới đây do nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra?

A. Xây dựng hương ước, quy ước

B. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

C. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương.

D. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương.

Câu 22. Trong những nhóm người sau, nhóm được thực hiện quyền bầu cử là

A. những người đang chấp hành hình phạt tù.

B. những người đang bị kỉ luật.

C. những người mất năng lực hành vi dân sự.

D. những người đang bị tạm giam.

Câu 25. Việc học tập của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bình đẳng về cơ hội học tập.

B. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

C. Bình đẳng về thời gian học tập.

D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình.

Câu 27. Những người có tài trong các cơ quan nhà nước được cử đi học tập ở nước ngoài bằng tiền của nhà nước. Điều này thể hiện quyền

A. học tập của công dân.

B. dân chủ của công dân.

C. sáng tạo của công dân.

D. phát triển của công dân.

Câu 29. Trong bảo vệ môi trường thì hoạt động nào có tầm quan trọng đặc biệt?

A. Bảo vệ rừng

B. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư

C. Quản lí chất thải

D. Bảo vệ môi trường biển

Câu 30. Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây của quá trình sản xuất?

A. Công cụ lao động.

B. Tư liệu lao động.

C. Nguyên vật liệu nhân tạo.

D. Đối tượng lao động.

Câu 31. Người lao động với tư liệu sản xuất kết hợp thành

A. tư liệu sản xuất.

B. phương thức sản xuất.

C. quá trình sản xuất.

D. lực lượng sản xuất.

Câu 32. Công cụ lao động của người thợ mộc là

A. sơn.

B. gỗ.

C. đục, bào.

D. bàn ghế.

Câu 33. Thị trường ở dạng giản đơn và sơ khai là

A. chợ.

B. nhà máy.

C. xí nghiệp.

D. cơ quan.

Câu 34. Anh K đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh K đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh K đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

B. Tạo năng suất lao động cao hơn.

C. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa.

D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

Câu 36. Phương án nào dưới đây là đúng?

A. Giá cả tăng do cung nhỏ hơn cầu.

B. Giá cả tăng do cung nhỏ hơn hoặc bằng cầu.

C. Giá cả tăng do cung bằng cầu.

D. Giá cả tăng do cung lớn hơn cầu.

Câu 38. Một trong những tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là do yêu cầu phải

A. hợp tác phát triển lâu dài với các nước trên thế giới.

B. đẩy nhanh về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ.

C. rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ.

D. tạo ra một bước nhảy vọt về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ.

Câu 39. Tổng thể hữu cơ giữa các ngành kinh tế, thành phần kinh tế và vùng kinh tế là nội dung của

A. thành phần kinh tế.

B. miền kinh tế.

C. vùng kinh tế.

D. cơ cấu kinh tế.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 20)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 21 D
Câu 2 B Câu 22 B
Câu 3 C Câu 23 C
Câu 4 D Câu 24 A
Câu 5 B Câu 25 A
Câu 6 A Câu 26 B
Câu 7 C Câu 27 D
Câu 8 A Câu 28 B
Câu 9 A Câu 29 A
Câu 10 A Câu 30 B
Câu 11 A Câu 31 D
Câu 12 D Câu 32 C
Câu 13 D Câu 33 A
Câu 14 D Câu 34 A
Câu 15 C Câu 35 A
Câu 16 B Câu 36 A
Câu 17 D Câu 37 D
Câu 18 B Câu 38 A
Câu 19 C Câu 39 D
Câu 20 B Câu 40 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X