​Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 52 gồm các câu hỏi về thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp gồm :
Câu 2. Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm mấy bước ?
Câu 3. Bước thứ 5 trong quy trình phân tích lựa chọn cơ hội kinh doanh là ?
Câu 4. Các cơ hội kinh doanh được sắp xếp theo các tiêu chí nào ?
Câu 5. Những rủi ro nào có thể xuất hiện trong kinh doanh ?
Câu 6. Chị H kinh doanh hoa ở tình huống 1 trong bài thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh có phù hợp với khả năng hay không? Vì sao?
Câu 7. Mục tiêu của bác A khi quyết định làm dịch vụ cho thuê truyện và sách là gì?
Câu 8. Phân tích tài chính gồm những nội dung nào?
Câu 9. Anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào?
Câu 10. Việc xác định lĩnh vực kinh doanh dựa trên cơ sở nào?

đáp án ​Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7C
Câu 3CCâu 8D
Câu 4DCâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X