Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là

Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là:

  • Dùng bao cao su,
  • Thắt ống dẫn tinh,
  • Xuất tinh ngoài,
  • Giao hợp vào gia đoạn không rụng trứng.

Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:

Nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X