Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án cần chọn là: A
Bản chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế tập trung mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước ở các vị trị then chốt.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X