Bấm tổ hợp phím Ctrl B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bấm tổ hợp phím Ctrl B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng  Bật/Tắt chữ đậm.
hay Ctrl+B: Áp dụng hoặc xóa định dạng đậm.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng Bật/Tắt chữ đậm cho khối văn bản.

Nhấn Ctrl+B có tác dụng gì?

Nhấn Ctrl+B có tác dụng: Định dạng chữ đậm cho văn bản.

Với phần văn bản được chọn lựa, tổ hợp phím Ctrl + B dùng để:

Với phần văn bản được chọn lựa, tổ hợp phím Ctrl + B dùng để: In đậm.

đề trắc nghiệm tin học văn phòng Test mới nhất

X